AZPRO Salvia Hispanics L Seeds or Chia seeds being discussed as the SEED OF THE HOUR at DIACON 2019 by speaker Dr VK Abhichandani

diacon, azkka, healthbyvirtue

Azkka Pharmaceuticals,  diacon, azkka, healthbyvirtue

AZPRO (Salvia Hispanics L. Seeds or Chia seeds) being discussed as the "SEED OF THE HOUR" at DIACON 2019 by speaker Dr. VK Abhichandani #diacon #azkka #healthbyvirtue

AZPRO (Salvia Hispanics L. Seeds or Chia seeds) being discussed as the "SEED OF THE HOUR" at DIACON 2019 by speaker Dr. VK Abhichandani #diacon #azkka #healthbyvirtue

Let's Connect

sm2p0